Občanská výstavba

Naše firma se zabývá výrobou i pro soukromý sektor - rodinné domy, bytové domy, panelové domy a další. V tomto sektoru můžeme nabídnout jak okna klasická - bez roletového systému, tak okna s roletovým systémem. Ten může být doplněn o kombinaci s rolovacími protihmyzovými sítěmi.

 

Okna v obou systémech mohou být v těchto typologiích:

- okna pevně zasklená - FIX - okna, kde je sklo osazeno přímo do rámu okna bez křídla.

- okna sklopná - S - okna s křídlem, které je pouze sklopné

- okna otevíravá - O - okna s křídlem nebo více křídly, která jsou pouze otevíravá bez možnosti ventilace.

- okna otevíravě sklopná - OS - okna s křídlem otevíravým a zároveň sklopným s možností ventilace.

- okna posuvná - POS - okna s dvěma křídly navzájem posuvnými v horizontálním směru

- okna výsuvná - VYS - okna s jedním křídlem výsuvným směrem nahoru za pevné křídlo

- stěny - kombinace jednotlivých typologií - vícedílná okna složená například z části pevně zasklených, sklopných, otevíravých atd.

 

Dveřní systémy

Balkonové dveře:

- otevíravé dovnitř (popř. otevíravě sklopné) - možnost i s roletovým systémem

- otevíravé ven

 

Vchodové dveře:

- otevíravé dovnitř

- otevíravé ven

Dveře mohou být jednokřídlé i vícekřídlé.