Vrstvené skla

Vrstvené sklo STRATOBEL (connex) VSG je vynikající pro bezpečnostní zasklívání (ochrana osob a předmětů před poškozením, krádežemi a násilnými útoky). Sklo se skládá ze dvou nebo několika skleněných tabulí spojených za pomoci jedné nebo několika plastických polyvinylbutyralových fólií (PVB). Používá se především interiérech a exteriérech, v jednoduchém zasklení nebo v izolačním dvojskle.

  • snižuje oslnění, odráží teplo, absorbuje zvuk, redukuje prostup UV záření
  • dojde-li k rozbití skla, ulpí střepiny na folii, čímž se sníží nebo úplně vyloučí zranění osob
  • klade odpor proti násilnému vniknutí do objektu

 Používané kombinace:

  • 33.1 (folie 0.4 mm) - 6,4       Rw = 32 dB
  • 33.2 (folie 0.8 mm) - 6,8       Rw = 33 dB
  • 44.1 (folie 0.4 mm) - 8,4       Rw = 34 dB
  • 44.2 (folie 0.8 mm) - 8,8       Rw = 35 dB

Vrstvené sklo STRATOPHONE se speciální protihlukouvou folií

  • 44.2 (folie 0,8 mm) - 8,8 - Rw = 37 dB
  • 66.2 (folie 0,8 mm) - 12,8 - Rw = 39 dB
Obrázky: